Rose Lily Art's Coachning- för Helheten

Vägledning där fokuset är på Helheten

Coachning

 

Som Coach stödjer och motiverar jag dig till att hjälpa dig själv. Tillsammans hittar vi dina drivkrafter och definierar dina mål och önskade resultat. Jag hjälper dig att utnyttja din potential på ett mer effektivt sätt.

  

Det första mötet är kostnadsfritt då vi bokar tid och datum för kommande tillfällen där jag kommer att coacha dig. Coachningen sker via samtal. 

Då bedömer vi båda förutsättningarna för ett givande samarbete och planerar för hur många träffar vi behöver ha och vilka dina mål med coachingen är. Självklart arbetar jag under Tystnadsplikt/ Sekretess!

 

 

Pris privatpersoner:

 

ca 45-60 min                    600 kr inkl moms

                            

Pris företag, myndigheter, föreningar:

 

Begär offert.

 

Jag har sekretess, så allt som sägs under mötena stannar oss emellan. Jag dokumenterar inte under våra möten, det är din sak att ta med dig något från varje gång och om Du vill dokumentera.

// så har jag utbildat mig via Kjell "Själens Krigare" Haglund i denna utbildning, där jag har fått varit elev och jobbat med att coacha i själva utbildningen//

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)